TAISYKLĖS

Informuojame, mes nuolat tobuliname interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis mūsų svetaine www.giftstory.lt būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Tam turime žinoti, kokia informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai prisijungia, kokią naršyklę naudoja, kokiu svetainės turiniu domisi, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir panašiai. Mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Atidarydami mūsų interneto svetainę ir iššokusiame laukelyje paspausdami mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje ar kitame prietaise, tokiu būdu, koks yra aprašytas Jūsų naršyklėje. Jeigu nenorite, kad slapukai, prijunti prie mūsų svetainės, būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje, galite slapukus bet kada užblokuoti ar išvalyti naudodamiesi naudojamos naršyklės nustatymais. Informuojame, kad be slapukų negalėsite naudotis daugeliu mūsų svetainės privalumų, pagerinančių svetainės funkcionalumą. Negana to, be slapukų kai kurios svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti.

Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau:

 • Prisiminti savo nustatymus;
 • Būtų lengviau prisijungti prie savo paskyros;
 • Sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;
 • Siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje;
 • prisimintų Jūsų, kaip Google paslaugų naudotojo, atliktus pasirinkimus.

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas – mūsų teisėti interesai užtikrinti techninį svetainės funkcionalumą (pvz., pirkinių krepšelio veikimą), o kai slapukai naudojami Jūsų parinktims įsiminti, statistiniais ir pritaikytos reklamos teikimo tikslais – Jūsų sutikimas.

Jei turite kokių nors klausimų, parašykite mums elektroninį laišką  info@giftstory.lt

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje giftstory.lt taisyklės, toliau vadinamos Taisyklėmis, nustato pirkėjo ir pardavėjo UAB EIVĖ tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje giftstory.lt (toliau – Elektroninė Parduotuvė).

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtina tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti ir Užsakymui pristatyti.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias Taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas Užsakymą po Taisyklių pakeitimo pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

 1. SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie Užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios Taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai:

 • Pirkėjas suformuoja užsakymą El. parduotuvėje, pateikia duomenis, reikalingus Sutarčiai sudaryti, Užsakymui pristatyti, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“;
 • Pirkėjas pirkdamas telefonu Pardavėjui pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti, Užsakymui suformuoti bei pristatyti.

2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per septynias darbo dienas nuo:

 1. daikto pristatymo dienos, – kai parduodamas daiktas;
 2. sutarties sudarymo dienos, – kai teikiamos paslaugos.

2.6. Jeigu Civilinio kodekso 6.366 straipsnio 8 dalyje (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430479&p_query=&p_tr2=2) nurodyta informacija pirkėjui nebuvo įteikta raštu, jis turi teisę atsisakyti sutarties per tris mėnesius nuo daikto pristatymo dienos, kai parduodamas daiktas, arba sutarties sudarymo dienos, kai teikiamos paslaugos. Jeigu šio kodekso 6.366 straipsnio 8 dalyje nurodyta informacija suteikiama pirkėjui per tris mėnesius nuo daikto pristatymo dienos, kai parduodamas daiktas, arba sutarties sudarymo dienos, kai teikiamos paslaugos, jis turi teisę atsisakyti sutarties per septynias darbo dienas nuo minėtos informacijos pateikimo dienos.

 1. PREKIŲ KAINA

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės Užsakymo kainos.

3.4. Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, yra kaina, nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje Užsakymo pateikimo metu.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes. Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir grąžinimo priežąstį, kaip numato LR Ūkio minstro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 258 „dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

4.3. Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (yra su pakuote) ir ji nebuvo naudojama.

 1. PREKIŲ PERDAVIMAS, PRIĖMIMAS. NUOSAVYBĖS TEISĖ Į PREKES

5.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą Užsakymui tikrinti prekių perdavimo Pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės ar jų įpakavimas yra nekokybiškas ar neatitinka Pirkėjo Užsakymo, prekių trūksta, Pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti pirkėjas ir pardavėjas ar jų įgalioti asmenys (pvz. kurjeris).

5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš Pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka Pirkėjo Užsakymo.

5.4. Sutikimą su sąskaitoje faktūroje padarytu įrašu apie prekių trūkumus Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina savo parašu. Patvirtinęs, jog pirkėjui pristatytos prekės yra nekokybiškos ar neatitinka Pirkėjo Užsakymo, Pardavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir Užsakymą atitinkančiomis prekėmis. Tokiu atveju pakartotinio pristatymo Pirkėjui išlaidas apmoka Pardavėjas.

5.5. Pirkėjui priėmus prekes ir neįrašius prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad perduotos prekės atitinka tokioms prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir Pirkėjo Užsakymą.

5.6. Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

 1. PREKIŲ GARANTIJOS

6.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės.

6.4. Jeigu prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus. 

6.5. Dėl neveikiančių plaukų priežiūros priemonių (plaukų tiesintuvų, plaukų džiovintuvų) ir prekių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, pakeitimo Pirkėjui reikia kreiptis adresu: Laisvės al. 31, LT-44311 Kaunas, telefonu: 86 2011883, el. paštu: info@giftstory.lt.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

7.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 7.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, Užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

7.3. Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

7.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

7.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

7.3.6. pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

7.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

7.7. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės (išskyrus plaukų šepečius ir šukas) forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus yra netenkinamas.

7.8. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirkto plaukų šepečio ar šukų forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių pardavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

 1. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos Užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

8.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

8.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

8.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

8.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvė, teikimui.

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

9.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra UAB EIVĖ  ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be UAB EIVĖ raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui turi pateikt asmens duomenis, kuriais Pardavėjas gali identifikuoti Pirkėją, pristatyti Užsakymą, susisiekti prireikus papildomos informacijos ar naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais.

10.2. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą, sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

10.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai turi pranešti Pardavėjui.

10.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pirkimo iš Pardavėjo, bei tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

10.5. Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas naudoja atlikdamas pavedimus iš savo kreditinių ar debetinių sąskaitų Pardavėjui bankinėse sistemose, yra tvarkomi saugiai, naudojant saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatus. Visą atsakomybę už šiuos asmens duomenis neša bankai, kuriais naudojasi Pirkėjas.

10.6. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją kaip tvarkomi jo asmens duomenys, juos koreguoti, panaikinti ar nesutikti, kad jie būtų tvarkomi.

 1. PRIVATUMO TAISYKLĖS

11.1. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją.

11.2. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją.

11.3. Pirkėjas turi teisę  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją.

Pardavėjo adresas kreipimuisi: Laisvės al. 31, LT-44311 Kaunas Kaunas, telefonu: 862011883, el. paštu: info@giftstory.lt

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi nesutarimai, kylantis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme.

12.3. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.